... ’n jong geloofsgemeenskap en vormingsjaar.
Site Menu

Companions

Deeltydse Companions is ’n jaar van geestelike groei waarin jong werkendes (18 ‑ 30 jaar), te midde van ’n besige lewenstyl, begelei word om Jesus sentraal in hul lewens te plaas. Die companions word begelei deur geestelike materiaal en praktyke,  wat hul verhouding met Jesus meer diepte en hulpmiddels bied.  Hul word uitgenooi om hulle daartoe te verbind om:

  • daaglikse stiltetyd van 30 min (enige tyd/plek) te beoefen
  • Sondagaande 16:30 by Mosaïek te ontmoet, ook daarna Praxis by te woon (17:30 ‑ 18:00)
  • maandeliks met ’n geestelike begeleier te ontmoet
  • vyf keer saam met die Pilgrims op TYO te aanbid en te eet
  • die companions-naweek retreat by te woon.

Daar is wel ’n koste hierby betrokke, maar dit is slegs om elkeen se eie uitgawes te dek (etes, retreatfooi, kursusmateriaal, en so meer.) Dit sal dus aan aan die begin van die jaar bepaal word.

Aansoekvorm +

Baie dankie vir jou belangstelling in die TYO Companions-program. Vul asseblief die onderstaande in, dan verskaf ons vir jou die nodige aansoekvorms.