... ’n jong geloofsgemeenskap en vormingsjaar.
Site Menu

Pilgrims

Pelgrims is ’n vormingsjaar waardeur jongmense, in community, oorstap tot volwassenheid.

Hoekom hierdie pelgrimsreis? +

Die jong volwasse-stadium van ’n mens se lewe is ’n bloeitydperk waarin groot besluite geneem word. Nie net besluite oor ’n beroep of ‘n lewensmaat nie, maar ook kern besluite oor my lewe: “wie is ek? watter soort mens wil ek wees? wat is my lewe se bydrae?”.  Sedert antieke tye het baie kulture (en kerke) die belangrikheid van hierdie oorgangsfase besef, en wêreldgeskiedenis is ryk aan voorbeelde van oorgang rituele, rites of passage en inisiasie-skole.

Hierdie vormings reis, binne die veiligheid van ’n geloofsgemeenskap, lê ’n onvervangbare fondasie in enige jongmens se lewe. Dit rus ons toe met die vaardighede waarnatoe God ons roep in ons volwasse lewe.   Indien hierdie vormingsproses nie deurgemaak word nie, kan dit jou inhaal later in jou lewe as die groot besluite reeds geneem is.

 Deelnemers aan TYO se Pilgrimage 2018 word op ’n holistiese reis begelei wat nie net kursusse en Afrika-avonture insluit nie, maar ook kronkel na die donker dieptes van ons eensame binnewêreld.  Pilgrims ontmoet baie mede-reisigers langs die pad.  Sommige gaan saamstap as deurwinterde mentors, terwyl ander jonges gaan afhanklik wees van hul leierskap en invloed.  Die reis is gewortel in Mosaïek se spiritualiteit (en kalender) en word grotendeels deur Mosaïek personeel gefasiliteer. Saam beweeg die Pilgrims dieper in hul verhouding met God, nader in hul verhouding met mense, en leef God se hoop verder uit.

Uitkomste +
 • Leierskap- en emosionele ontwikkeling:  Vier psigometriese hulpmiddels met deurlopende integrasie, sielkundige begeleiding, blootstelling aan leierskap uitdagings, hulpmiddels en mentors.
 • Holistiese roetines bemeester: Fisiese oefening, eetgewoontes, slaaproetine, studie gewoontes, dienslewering, landbou, en ontspanning.
 • Teologiese opleiding: 2 teologiese kursusse (SATS-modules), ’n Omvattende groep-leierskapkursus, Formatio kursusse en seminare.
 • Toekoms bemagtiging:roepings onderskeiding, beroepsvelde en studierigtings ondersoek, talente ontwikkel, en lewensvaardighede aanleer (professioneel en persoonlik).
 • Spirituele praktyke aanleer:begeleiding en oefening in verskeie gemeenskaplike, persoonlike en geïndividualiseerde dissiplines.
 • Gemeenskapslewe beoefen:Opleiding en oefening in omvattende vaardighede vir gesonde verhoudings en gemeenskappe, soos besluitneming, konflikhantering, gesonde grense, ens.
 • Lewensoorgang-inlywing: deelname aan inisiasie-prosesse en ’n Vision Quest.
Praktiese Inligting +

Pilgrims is ’n voltydse residensiële program van 10 maande lank (Februarie tot November), waartydens die gemeenskap op TYO se gronde in die Cradle of Humankind, Maropeng woon.  Daar is ook ’n drie weke breek in die middel van die jaar. Die koste vir 2018 beloop R50,000.  Hiervan word R45,000 direk aan Mosaïek betaal (R4,500 per maand) en R5,000 (R500 per maand) word self aangewend vir akademiese boeke, ontspanning, lewensmiddele, ens.

# Belangrike inligting

 1. Vir enige verdere inligting, kontak vir Roelof Nel by 072 432 4736 of tyo@mosaiek.com.
 2. Enige individue tussen die ouderdom van 18 en 25 kan aansoek doen.
 3. Koste vir 2018 beloop R4 500 per maand, vir tien maande. Dit sluit alles in (kos, verblyf, reiskoste). Die eerste paaiement is betaalbaar binne 30 dae na aanvaarding tot die program. Verder is R500 sakgeld per maand nodig vir akademiese boeke aankoop, ontspannings-aktiwiteite en lewensmiddele.
 4. Elke Pilgrim benodig sy/haar skootrekenaar.
 5. ’n Basiese mediese dekking (hospitaalplan) is verpligtend.
 6. Datums sal vroegtydig deurgegee word. Daar is enkele af naweke, asook ’n drie-week reses in die middel van die jaar.
 7. ’n Ontspanningslokaal, kombuis en wasmasjien is heeltyd beskikbaar. Daar is ’n supermark naby die gronde en die Cradlestone Mall is 15 minute se ry ver.
 8. Die span woon op TYO se terrein, alhoewel daar van tyd tot tyd reise is na ander dele van die land.
 9. Opsioneel: Indien die Pilgrims program vir meer as een jaar gevolg wil word, bestaan die moontlikheid om ’n Th graad te voltooi deur die South African Theological Seminary (SATS).

Bring die volgende saam:

 • Eie beddegoed
 • Klere (ook swemklere en draf-tekkies)
 • Toiletbenodighede en eie medikasie
 • ’n Laptop, skryfbehoeftes, notaboekie en ’n Bybel
 • Identiteitsdokument
 • Die Paspoort moet geldig wees tot middel 2019 en drie oop bladjies inhê.
 • Opsioneel: Enige musiek-instrumente en sporttoerusting wat jy beoefen.
Aansoekvorm +

Baie dankie vir jou belangstelling in die TYO Pilgrims-program. Vul asseblief die onderstaande in, dan verskaf ons jou van die nodige aansoekvorms.