... ’n jong geloofsgemeenskap en vormingsjaar.
Site Menu

Pilgrims, Companions en Encounters

Pilgrims-vormingsjaar is ’n vormingsjaar waardeur jongmense (18 ‑ 25 jaar) in geloofsgemeenskap oorstap tot volwassenheid.  Dit is ’n jaarlange voltydse program, waartydens pelgrims op TYO se terrein woon. Die  multidimensionele kurrikulum is ontwerp as ’n lewensoorgang, en die proses leen hom ook tot opbouende oorgangspraktyke. Die pelgrims word begelei deur uitstekende mentors wat hul avonture en leersessies meemaak.

Deeltydse Companions is ’n geestelike groei-jaar waarin jong werkendes (18 − 30 jaar), te midde van ’n besige lewenstyl, begelei word om Jesus sentraal in hul lewens te plaas. Die companions word begelei deur geestelike materiaal en praktyke,  wat hul verhouding met Jesus meer diepte en dimensies gee. Hul verbind hulself daartoe om:

  • daaglikse stiltetyd van 30 minute te beoefen
  • Sondagaande saam Mosaïek Praxis by te woon (17:30 − 18:00)
  • maandeliks met ’n geestelike begeleier te ontmoet
  • een aand per maand saam met die Pilgrims op TYO te aanbid en te eet
  • een retreat per jaar by te woon.

Encounter-tienerkampe is geleenthede waar tieners genooi word om vir ’n paar dae weg te breek en deel te hê aan TYO. ’n Basiese program word aangebied, maar die benadering is dat tieners self vir Jesus sal encounter.   Hiervoor word musiek, die natuur, gebedsruimtes, kuiertye, stilte en tekste ingespan.